Το 1906, ο Νικόλαος Φ. Γιαννακόπουλος ίδρυσε, επί της οδού Μαρασλή, το γραφείο «Νικ. Φ. Γιαννακόπουλος» οργανώνοντας την πρώτη επικήδεια τελετή τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Έκτοτε το γραφείο λειτουργεί ανελλιπώς, με την οικογένεια του ιδρυτή να συνεχίζει τη μακρά επαγγελματική παράδοση στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι πρακτικοί λόγοι που επέβαλαν τη μεταφορά της έδρας του γραφείου -αρχικά στην οδό Αριστίππου και κατόπιν στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Δεινοκράτους- δεν επέφεραν οποιαδήποτε αλλαγή στις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ενός αιώνα συνεχής παρουσία μας, με τελετές που τις διέπουν φροντίδα και επαγγελματισμός, ξεχώρισε το γραφείο μας σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας άξονες συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού.

Από την πρώτη επικοινωνία μέχρι και την ολοκλήρωση της τελετής αποχαιρετισμού ή μνημόνευσης, το έμπειρο προσωπικό του γραφείου μας παρίστανται με διακριτικότητα, συμβουλεύοντας, βοηθώντας και φροντίζοντας για ουσιαστικές και τυπικές λεπτομέρειες και προτείνοντας την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία.

Μέλημά μας είναι, με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος, να τηρούμε το εθιμοτυπικό που ακολουθείται στη διαδικασία του αποχαιρετισμού, με μία σειρά από υπηρεσίες φροντίδας στον θανόντα που αντανακλούν στην επίγεια ζωή του. Στόχος μας είναι να φροντίσουμε για την οργάνωση της τελετής, με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να αποδεσμεύσουμε, εφόσον το επιθυμούν, τα συγγενικά πρόσωπα από τις όποιες αναγκαίες, για την περίσταση, διαδικασίες.

Ιδιαίτερα τη στιγμή της μεγάλης απώλειας, μέριμνά μας είναι να βρείτε στις υπηρεσίες και τους ανθρώπους μας, ουσιαστική βοήθεια σε ό,τι χρειάζεστε. Οι συνεργάτες μας φροντίζουν για όλα τα πρακτικά ζητήματα, για τη φροντίδα και την προετοιμασία της σορού αλλά και για τις πιο σημαντικές επιθυμίες του εκλιπόντος ή της οικογένειάς του.

Ο οριστικός αποχαιρετισμός ενός ανθρώπου οφείλει να είναι ξεχωριστός και να αντανακλά την ίδια μοναδικότητα που είχε ο θανών κατά τη διάρκεια της ζωής του.