Προσωπικός Προγραμματισμός

Η επιλογή του Προσωπικού Προγραμματισμού τελετής αποχαιρετισμού, αποτελεί συνήθη πρακτική, κυρίως σε χώρες του δυτικού κόσμου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος προγραμματίζει, σύμφωνα αποκλειστικά με τις δικές του επιθυμίες, όλες τις λεπτομέρειες της εξοδίου τελετής του.

Συχνά επιλέγεται είτε γιατί δεν υφίστανται απόγονοι είτε επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να επιβαρύνει με τις όποιες διαδικασίες, συγγενικά και φιλικά πρόσωπα είτε επειδή επιθυμεί να προετοιμάσει και να ρυθμίσει ο ίδιος μία τελετή που να αρμόζει στην προσωπικότητά του.

Ο προγραμματισμός μίας μελλοντικής τελετής γίνεται υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, σε προσωπική συμφωνία με το γραφείο μας. Ο προγραμματισμός μπορεί να επιτευχθεί είτε με μία άτυπη προσωπική συμφωνία τού άμεσα ενδιαφερόμενου με το γραφείο μας είτε με επίσημη μορφή μέσω συμβολαιογραφικής πράξης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να είναι και τυπικά κατοχυρωμένος.

Η πολυετής εμπειρία μας και η γνώση όλων των πτυχών της εν λόγω διαδικασίας, αποτελεί το εχέγγυο ότι ο προγραμματισμός θα ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό και εναρμόνιση σύμφωνα με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου.